Staropramen Visitor Center Prague 2016

Návštěvnické Centrum Staropramen Praha 2016
partner: Projektmedia s.r.o.

Obnova AV techniky a ovládacího panelu ve Visitor Center Staropramenu – akce 2016. Nové HD palyery a nové projektory pro všechny prostory expozic, při zachování videosekvencí, časování jednotlivých expozic a systému ovládání pro obsluhu – to bylo zadáním této úlohy.

Akce musela proběhnout “na první pokus”, bez přerušení provozu návštěvnického centra. Přitom se jednalo o zásadní zásah do sw v řídicí jednotce CP2E. Bylo třeba dopředu připravit nové playery s ohledem na zcela odlišný systém spouštění pořadu a výběru jazykových verzí, s možností případného doplnění dalších jazykových mutací, a vše začlenit do původního uživatelského rozhraní.

Díky vzorné spolupráci všech účastníků akce se podařilo (s jen jediným předchozím kontrolním testem na vybrané expozici) vše zprovoznit a odladit během slibované jedné dlouhé zimní noci 🙂

 

Staropramen Praha
(2016)