Úspora energie

Energie a její spotřeba, je věčné téma. Protože ceny energií se neustále zvyšují, jsou jejich úspory principiálně žádoucí. Alternativní zdroje (zejména stále dostupnější solární systémy) jsou zajímavou volbou pro pokrytí spotřeby domu, ale neřeší hospodaření s energiemi dostačujícím způsobem.

Úspory díky optimalizaci využití energie

Díky řídicím systémům Crestron a vhodné přípravě instalace lze optimalizovat spotřebu efektivním využitíváním energií při současném zachování komfortu bydlení, a dosáhnout tak značných úspor.

Jednotka Crestron pak podle přítomnosti osob v objektu nastaví vhodný režim topení, zajistí zhasínání světel, při dostatku solární energie nebo v době nízkého tarifu spouští velké spotřebiče, případně nadbytek energie směruje k akumulaci tepla pro pozdější využití. Uživatel má díky integrovanému ovládání přehled o aktuálním provozním stavu technologií a momentální spotřebě energie.

Úspory vyhledáním “žroutů” energie

Některá zařízení jsou nenápadnými ale významnými spotřebiteli energie. Pokud nejsou tito “žrouti” energie aktuálně v užívání, je cílem uvést je do režimu minimální spotřeby, příp. zcela vypnout od napájení.
Nabízíme jejich vyhledání i jako samostatnou službu. K tomu je použito jak přímé měření spotřeby jednotlivých okruhů napájení v rozvaděči (nebo konkrétních zařízení), tak i nalezení “žroutů” pomocí tepelného obrazu termokamerou s velkou citlivostí. Následnou úpravou systému a optimalizací spotřeby energie se pak současně i zvýší komfort bydlení a tepelná pohoda v objektu.
Tak jako je na termálním zobrazení vidět vyšší oteplení prvku díky vlastní spotřebě energie, je stejně tak vidět i její nedostatek či přebytek na místech “kde je něco špatně” – např. nefunkční a nevhodně provedené okruhy podlahového topení, nebo nadměrný ohřev dílů ovlivňujících spolehlivost a životnost zařízení.