Per-RS232 translator

Chcete z vašeho nového zařízení udělat staré?

Použijte interface Per-RS232 translator pro ovládání „nového“ zařízení „starými“ RS232 kódy – překládá kódy mezi starým a novým zařízením.
Typickým příkladem použití tohoto interface je např. výměna projektoru napojeného přes RS232 k (neznámému) řídicímu systému, za nový projektor s jinou sadou řídicích kódů – bez nutnosti modifikovat původní program či nastavení řídicího systému nebo počítače.
Řídicí systém (HostPC) tedy i po obnově projektoru vysílá příkazy pro původní zařízení, interface tyto příkazy zachytí, přeloží a vyšle do nového projektoru příslušné nové příkazy z překladové tabulky zadané uživatelem.

Per-com2com6    

Per-RS232 translator

Interface Per-RS232 translator ovládá „nové“ zařízení „starými“ RS232 kódy; využívá překlad pomocí uživatelsky zadávané obousměrné tabulky RS232 kódů  pro původní zařízení (Port0) i RS232 kódů pro nové zařízení (Port1), včetně nastavení parametrů (baudrate/parity) obou portů a režimu Autoresponse. Uživatel může pro každý port zadat až 8 různých kontrolních kódů o délce max. 55 znaků, jak pro směr Rx (příjem control commands), tak i pro Tx (vyslání control commands příp. potvrzovacích odpovědí). Data jsou uložena v EEPROM.
Režim Passthru umožňuje přeposílání kódů, které nejsou uloženy v překladové tabulce, nezměněné do nového zařízení; pokud je překladová tabulka prázdná a tento režim aktivní, pak interface funguje jako běžný Baudrate Converter.
Pro nastavení interface a pro otestování komunikace s připojenými zařízeními slouží systémový port (Port2), které se provádí pomocí sady běžných textových příkazů a zpráv vyslaných z hyperterminálu nebo podobné aplikace s příkazovým řádkem.

Velikost: 3mod
Napájení: 12-24VDC, 50mA (typ. 25mA @24VDC)
RS232-PORT0 (ControlSystem / HostPC): Rx0,Tx0,GND; baud 9600-115200, N/E/O, 8,1; timeout 200ms
RS232-PORT1 (New  controlled  Device):  Rx1,Tx1,GND; baud 9600-115200, N/E/O, 8,1; timeout 200ms
RS232-PORT2 (System port Service PC):  Rx2,Tx2,GND; fixně 9600,N,8,1; timeout 4s
LED1-4: aktivita Rx0 (LED1), aktivita Tx1 (LED2), aktivita Rx1 (LED3), aktivita Tx0 (LED4)
LED5: zadávání uživatelských dat nebo příkazů na syst. portu (Port2)
Konfigurace: sada příkazů z příkazového řádku, viz datasheet

Per-RS232 translator_datasheet [CZE]