Moduly Per-Legacy

I/O karty a měření teploty/rh řady Per-NARDIC, optimalizované pro připojení k jednotkám ŘS CRESTRON (pouze servis – produkty jsou nahrazeny řadou Per-SATOR)

I/O karty s komunikací Crestron-ISC [karty s firmware Per-Nardic]  jsou optimalizovány pro inteligentní řídicí systém CRESTRON – umožňuje zapojení modulů téhož typu „za sebe“; komunikace je rychlá a nezávislá na počtu modulů propojených za sebou.


Crestron-ISC

karta IO-ISC 16in-16temp/16out s galvanickým oddělením
PER-MIOM16 / PER-TEMPMIOM16
(discontinued)

karta IO-ISC 48in/48out s galvanickým oddělením
Per-MIOM48

(discontinued)