Reléové moduly Per-SATOR

By | 13.7.2017

Do rodiny stávajících I/O modulů Per-SATOR přibyly 2 nové reléové moduly vybavené NO-kontakty 16A/230VAC pro přímé spínání zátěže 230VAC.

Modul Per-Sator DIROM8 má 8 dig. vstupů a 8 výstupních spínacích (NO) kontaktů
Modul Per-Sator ROM16 je vybaven 16 výstupními spínacími (NO) kontakty
Zapojení s ostatními moduly SATOR je obdobné jako u jiných typů, je tedy možno je přímo vkládat do řady již existujících modulů na dané aplikaci.