Grand Casino Schaanwald, Liechtenstein

Grand Casino Schaanwald, Liechtenstein
partner: BMS Linz (A)

Aplikace vytvořená během 3 dnů v kanceláři partnerské firmy BMS, před vlastní instalací techniky v Grand Casinu Schaanwald.

Systém AV techniky byl důkladně vyprojektován tak, aby poskytoval multiroomové ozvučení v 14 zónách, a distribuci HD videa v dalších 10 zónách, zobrazovaného  na náhledových TV nebo projekci. Zdrojem pořadu je systémový FM tuner, player a streaming-PC.
Řízení koncových prvků v zónách a zdrojů pořadu v serverovně je řešeno z iPadu a ze servisního PC-rozhraní, v designu kompatibilním s předchozími podobnými instalacemi.
Při výběru zóny se na ovladači zobrazují možnosti podle osazené AV techniky, včetně dynamických popisů tlačítek pro dostupné zdroje pořadu v té které zóně. Systém je samozřejmě vybaven sekvencemi pro celkové automatické vypínání AV techniky a uvedení do defaultního stavu.

Cele řešení a ovládání bylo odladěno „na stole“ těsně před instalací techniky, a díky pečlivému odzkoušení a vzorné projektové přípravě se poté podařilo na místě vše zprovoznit hned na první pokus, bez potřeby jakýchkoli dalších úprav na systému ovládání.

 

Grand Casino Schaanwald
(2017)