ZapPer v.3.1

Máte pocit, že ve vašem těle nejste úplně sami? A chcete tu drzou cizí droboť trochu poškádlit?

V alternativní medicíně můžete narazit na elektronické přístroje, které dokáží viry, bakterie a podobné organismy žijící ve vás spolehlivě zabít… nebo přinejmenším dost potrápit a zpomalit jejich růst.
Problematika tzv. zapperů je docela obsáhlá a nejednoznačná, ale základ je shodný – elektrické pulsy vybraných vysokých frekvencí procházející tkání, dokáží pomocí rezonance rozbít buněčnou stěnu malých organismů (virů a bakterií), zatímco lidské buňky s mnohem silnější membránou nepoškodí.

Přístrojem pracujícím na tomto principu je ZapPer v.3.1.
Nejedná se ani o Hi-Tech zařízení typu „samovyhledávání virů“ s frekvenčně-impedanční analýzou a likvidací parazitů plasma-výbojkou, ale ani o „Mini-zapper“ kterých je na trhu mnoho, a přitom za nemalé peníze obsahují většinou jen jednoduchou 555-ku (tj. klopný obvod) s několika málo přepínatelnými frekvencemi.
Jedná se kvalitní a bezpečný produkt s komfortní obsluhou a mnoha programy, které pomocí duálního výstupu replikují HF frekvence podle Dr.Riffa a Dr.Clarkové, i frekvence jiných zapperů na trhu a scan-sekvence.

ZapPer v.3.1 obsahuje dvojitý říditelný PWM generátor pulsů a výstupní širokopásmový AM-modulátor, který umožňuje kombinací dvou frekvencí přesně naladit prakticky libovolný kmitočet až do oblasti cca 4 MHz a produkuje mimo hlavní frekvenci i mnoho „side-band“ produktů, příp. volitelný HF-pilot.
Řízení generátorů, ovládání výstupu a spouštění sekvencí zajišťuje jednotka Crestron, s komfortním a bezpečným napájením z PoE zdroje.

Rozměry: 180 x 160 x 85 mm
Hmotnost: cca 0.75 kg
Napájení: PoE adaptér
Výstup: 12VDC nebo 9VDC pulsy (galvanicky oddělené od 230VAC)
Pulsy: dvojtý říditelný PWM generátor s AM-modulací
Programy:
– 2x sada frekvencí dle Dr.Riffa
– 4x scan-sekvence a náhodné frekvence
– 12x volitelné frekvence dle Dr.Clarkové
Vlastnosti:
– přepínání výstupu Hi-Lo (12V, 9V) a rychlé vypnutí
– indikace frekvencí, průbehu programu, napětí výstupu na LCD displeji
– trvání programu cca 1-2 hod, jednotlivé frekvence cca 2-8 min

uživatelský manuál (CZE)