Per-com2com6

modul 5-ti univerzálních sériových portů (dle typu 5xRS232 nebo 1xRS232+4xRS485) s rychlou odezvou, komunikace Crestron-ISC umožňující zapojení do řetězce s dalšími moduly Sator.

Per-com2com6

Per-com2com6-232
Per-com2com6-485

Modul Per-com2com6 má vstupní a výstupní systémový port (COM0 a COM1) typu RS232, umožňující zapojit modul do řetězce s dalšími moduly nebo kartami Sator, a dalších celekm 5 univerzálních sériových portů (COM2..COM6):
COM2 – vždy typu RS232 /piny Rx,Tx,GND/
COM3..COM6 – dle typu modulu buď RS232 /piny Rx,Tx,GND/ nebo RS485 /piny A,B,GND/
Porty COM2..COM6 podporují nastavení komunikačních parametrů přímo z Host-PC nebo nadřazeného řídicího systému „live“ bez restartu modulu, nastavení jsou uložena v EEPROM.

Velikost: 3mod
Napájení řídicí část: 12-24VDC, 100mA (typ. 20mA @24VDC)
Syst. komunikace: RS232 (115200,8,N,1), formát Crestron-ISC
Univerzální porty:
– baudrate: 2400..115200 (def. 9600)
– frame: 8bit
– stopbit: 1, 2 (def. 1)
– parity: N, E, O (def. N)
– doba přepínání Tx/Rx (pouze RS485): <1ms

COM2COM6S_datasheet

programátorský model
(popis in/out signálů)
COM2COM6_prog-help