Per-tdom16

modul pro měření teplot s dig. výstupy 16temp/16out na DIN, komunikace Crestron-ISC umožňující zapojení do řetězce s dalšími moduly Sator.

Per-tdom16

Per-tdom16

Modul Per-tdom16 má vstupní a výstupní systémový port (COM0 a COM1) typu RS232, umožňující zapojit modul do řetězce s dalšími moduly nebo kartami Sator, dále svorky pro 16 teplotních senzorů (Dallas), a 16 digitálních výstupů (umožňujících přímé napojení síťových 24VDC relé).

Velikost: 6mod
Napájení řídicí část: 12-24VDC, 100mA (typ. 20mA @24VDC)
Syst. komunikace: RS232 (115200,8,N,1), formát Crestron-ISC, reakční čas výstupu <450us
Výstupy: otevřený kolektor, spíná zátěž vůči GND, max. proud 1 výstupu: 100mA @+U
Teploty-vstupy: čidlo PER-TEMP-DS (Dallas) zapojené do svorek TempIN-X a GND, max. délka vedení k čidlu cca 100m; indikace chyby/odpojení čidla
Teploty-specifikace: rozlišení 0.1°C, abs. přesnost 1°C; vlastní ohřev čidla <0.5°C; cyklus čtení/reportu teploty 0.5s  (každé čidlo 10s)

TDOM16S_datasheet

programátorský model
(popis in/out signálů)
TDOM16_prog-help